ข่าวระบบ e-SAR

Card Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ดูแลระบบ เพื่อรองรับการบริหารจัดการและดูแลระบบ e-SAR ระหว่างวันที่ 17 - 18 กันยายน พ.ศ. 2564

16 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับการใช้งานระบบ e-SAR ระหว่างวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2564

16 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม
Card Image

การทดสอบระบบ e-SAR โดยผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 8 กันยายน 2564

16 มีนาคม 2565

อ่านเพิ่มเติม